Ga naar zoekveld

Familie

Hoe mooi en hoe heerlijk Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie als wij als familie als broers en als zussen als broers en als zussen om elkaar geven om elkaar geven en open en eerlijk en open en eerlijk met elkaar omgaan met elkaar omgaan de vrede bewaren de vrede bewaren en eensgezind leven en eensgezind leven En het mooiste geschenk wordt ons gegeven de zegen van God een eindeloos leven Hoe mooi en hoe heerlijk Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie als wij als familie als broers en als zussen als broers en als zussen om elkaar geven om elkaar geven en open en eerlijk en open en eerlijk met elkaar omgaan met elkaar omgaan de vrede bewaren de vrede bewaren en eensgezind leven en eensgezind leven En het mooiste geschenk wordt ons gegeven de zegen van God een eindeloos leven