Ga naar zoekveld

Ga mij niet voorbij o Heiland

Ga mij niet voorbij, o Heiland ga mij niet voorbij! Wijl Gij and'ren zegent, Heiland! Zegen nu ook mij. Jezus, Heiland, wees mij nu nabij! Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, ga mij niet voorbij! Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland, voor des Vaders troon; daar wilt Gij mijn Midd'laar wezen. Hoor mij, Gij Gods Zoon. Jezus, Heiland, wees mij nu nabij! Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, ga mij niet voorbij!