Ga naar zoekveld

Ga mij niet voorbij o Heiland

Ga mij niet voorbij o Heiland, ga mij niet voorbij. Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, zegen nu ook mij. Jezus, Heiland, wees mij nu nabij. Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, ga mij niet voorbij. Op uw zoenbloed pleit ik, Heiland, voor des Vaders troon, daar wilt Gij mijn Midd'laar wezen, hoor mij, Gij, Gods Zoon Jezus, Heiland, wees mij nu nabij. Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, ga mij niet voorbij. Gij zijt al mijn troost, o Heiland, ja, mijn troost geheel, in de hemel en op aarde, blijft Gij steeds mijn deel. Jezus, Heiland, wees mij nu nabij. Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, ga mij niet voorbij.