Ga naar zoekveld

Ga niet alleen door het leven

Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar. Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween, en zoveel leed te dragen. Ga niet alleen! En zoveel leed te dragen. Ga niet alleen! Ga niet alleen, uw Koning wil komen in uw hart. Ach geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart! Wie kan er tranen drogen als Jezus? Immers geen! Richt dan de treurend' ogen naar Jezus heen! Richt dan de treurend' ogen naar Jezus heen! En dan, als ’t leed der aarde voor immer is gedaan; Als in des hemels gaarde uw blijde voeten staan; Dan ziet g' in ’t zalig Eden Slechts zaal'gen om u heen. Dan prijst g' in eeuwigheden uw Heer alleen! Dan prijst g' in eeuwigheden uw Heer alleen! uw Heer alleen! uw Heer alleen!