Ga naar zoekveld

Gaat heen in vrede

Gaat heen in vrede Handen vol zegen Hartverwarmend voor iedereen Wie zich wil geven Die vindt het leven Niemand leeft voor zichzelf alleen Weest allerwegen Elkaar tot zegen Te allen tijde Vol medelijden Elkander toegewijd in lief en leed Tot alle dromen Zijn uitgekomen De bruiloftsgasten Niet langer vasten Maar met Gods vrolijkheid zijn overkleed Zing opgetogen God in de hoge Wijn en spijzen heeft Hij bereid Hij zal u leiden Staat u ter zijde Ook als eenmaal de dood u scheidt Loopt alles tegen Niets rooft zijn zegen Kunt gij niet verder Hij is uw herder Prijst hem hartstochtelijk en weest verblijd Klap in uw handen Laat lampen branden Dansen de voeten Eens zal begroeten De bruid haar Bruidegom in eeuwigheid