Ga naar zoekveld

Gebed en Majesteit

Hier ben ik, overweldigd door Uw majesteit, bedekt door uw genade voor mij. Hier ben ik, 'k weet ik ben een zondig man, gereinigd door het bloed van het Lam. Hier ben ik, overweldigd door de liefde voor mij. Uw vergeving brengt verlossing, maakt vrij. Hier sta ik, weet dat U naar mij verlangt, geheiligd kom ik dicht bij uw hart. Hier ben ik. Weet dat u naar mij verlangt, Uw vergeving brengt verlossing, maakt vrij. Hier sta ik, weet dat U naar mij verlangt, geheiligd kom ik dicht bij uw hart. 'k Weet één ding, hoe diep uw liefde voor mij ging toen U, terwijl U brak, het grootste offer gaf! Majesteit! Majesteit! Uw genade heeft mijn leven omarmt. Ben gebroken, maar geheeld door uw hand. Majesteit! Majesteit! Voor eeuwig leeft uw liefde in mij, vind ik kracht in uw aanwezigheid. Majesteit, Majesteit, Majesteit.