Ga naar zoekveld

Gebed voor mijn kinderen

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, ook niet als satan ze straks als de tarwe zift Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren en laat ze nooit van U vervreemden nooit, hun leven lang en laat ze nooit van U vervreemden nooit, hun leven lang