Ga naar zoekveld

Gebed

In de vroege morgen kniel ik. 'k Bid en dank tot U, o Heer. 'k Vouw mijn beide handen samen en ik buig mij neer voor U, o Heer. Dankbaar en ootmoedig bid ik. Here Jezus, hoor naar mijn stem. Neig uw oor tot mijn gebed, want U alleen bent het die redt. Leer mij leven tot uw eer en geef dat ik mij bekeer. Laat mij leven door uw Geest en maak mij toch niet bevreesd. 't Zijn de zonden van mijn hart, wat mijn leven steeds verwart. Leer mij leven, grote God naar uw gebod. Heilig is uw naam, o Heer. Mag U krijgen al de eer. Mag uw koninkrijk toch komen. Uw wil geschiede op de aard'. Geef ons elke dag ons daag'lijks brood en vergeef ons onze schuld, want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid voor eeuwig. Leer mij leven tot uw eer en geef dat ik mij bekeer. Laat mij leven door uw Geest en maak mij toch niet bevreesd. 't Zijn de zonden van mijn hart, wat mijn leven steeds verwart. Leer mij leven, grote God naar uw gebod. Leer mij leven tot uw eer en geef dat ik mij bekeer. Laat mij leven door uw Geest en maak mij toch niet bevreesd. 't Zijn de zonden van mijn hart, wat mijn leven steeds verwart. Leer mij leven, grote God naar uw gebod. Hoor om Jezus Christus wil. Amen.