Ga naar zoekveld

Gedenk aan mij

Als eenzaam in mijn waken, mij storm en onheil maken. Demonen mij omringen, verzoekingen opdringen. Gedenk aan mij, o machtig God. Gedenk aan mij, o machtig God. Als duizenden gevaren, op ’s levens woeste baren, mij dreigen te doen zinken, geen ster meer schijnt te blinken. Gedenk aan mij, o machtig God. Gedenk aan mij, o machtig God. Als mij de last der zonde, als twijfel ’t hart verwonde. In al mijn zorg en strijden en roept de dood tot scheiden. Gedenk aan mij, o machtig God. Gedenk aan mij, o machtig God.