Ga naar zoekveld

Gedenken wij dankbaar

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, die onze God en leidsman ten leven is. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, was Jezus de weg niet ten einde gegaan. Wie zouden wij zijn, als hij niet was gekomen, om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, had hij ons de liefde niet voorgeleefd, die tot de dood zich prijs heeft willen geven, die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.