Ga naar zoekveld

Geef vrede, Heer, geef vrede

Geef vrede, Heer, geef vrede de wereld wil slechts strijd Al wordt het recht beleden de sterkste wint het pleit Het onrecht heerst op aarde de leugen triomfeert ontluistert elke waarde o red ons sterke Heer Geef vrede, Heer, geef vrede de aarde wacht zo lang er wordt zo veel geleden de mensen zijn zo bang de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen Geef vrede, Heer, geef vrede bekeer ons felle hart Deel ons uw liefde mede die onze boosheid tart die onze mond leert spreken en onze handen leidt Maak ons een levend teken uw vrede wint de strijd