Ga naar zoekveld

Geest van ontferming

Geest van ontferming, liefde, waarheid Zend ons van hemelhoog uw klaarheid, Deel van oudsher, vol stil ontzag, Het wonder mee van deze dag Laat heel de wereld, alle talen Gods weergaloze eer verhalen: Dat wie maar horen wil op aarde Weet wat zijn hart voor ons bewaarde. Trouwhartig Trooster, hemels Licht Geef aan uw kerk een waar gezicht: Tot zegen van uw hele mensheid Geest van ontferming, liefde, waarheid.