Ga naar zoekveld

Geloofd zij God met diepst ontzag

Oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo. Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met zijne gunstbewijzen. Oo, oo, oo, oo, oo, oo. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, Ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, èn wil, èn zal in nood, Zelfs bij het naad'ren van den dood, Volkomen uitkomst geven. Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, Ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, èn wil, èn zal in nood, Zelfs bij het naad'ren van den dood, Volkomen uitkomst geven. Met diepst ontzag aanbidden wij De God die eeuwig leven geeft Die vol ontzag zijn eigen Zoon Tot in de dood gegeven heeft Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja