Ga naar zoekveld

Gelukkig is het land

Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt, als daar met moord en brand, de vijand rondom zwermt en dat, men meent, hij zal, 't schier overwinnen al, dat dan, dat dan, dat dan, hij zelf komt tot den val. Gedankt moet zijn de Heer, de God, die eeuwig leeft. dat Hij ons t' zijner eer, deez' overwinning geeft. Wat wonder heeft de kracht, des Heren al gewrocht, o Heer, o Heer, o Heer, hoe groot is Uwe macht.