Ga naar zoekveld

Gelukkig is het land

Gelukkig is het land dat God de Heer beschermt Als daar met moord en brand de vijand rondom en dat men meent: hij zal 't schier overwinnen al dat dan, dat dan, dat dan hij zelf komt tot den val Gedankt moet zijn de Heer de God, die eeuwig leeft dat Hij ons t'zijner eer dees overwinning geeft Wat wonder heeft de kracht des Heren al gewracht O Heer, o Heer, o Heer hoe groot is uwe macht