Ga naar zoekveld

Gezegend Hij, die komt

Gezegend Hij, die komt, die komt in de naam des Heren. Gezegend Hij, die komt, die komt in de naam van God. Hosanna, de Zoon van David Hosanna, de Zoon van David Hosanna, de Zoon van David Gezegend Hij die komt. Hosanna, de Zoon van David Hosanna, de Zoon van David Hosanna, de Zoon van David Gezegend Hij die komt.