Ga naar zoekveld

Gezegend is de Vader

Gezegend is de Vader, die ons gezegend heeft, ons liefdevol gekozen en deel aan Christus geeft. Met hem zijn wij gestorven, begraven in zijn dood, om opgewekt te leven, te leven van de hoop. Geworteld zijn in Christus, die ons zijn vruchten geeft, van hoop, geloof en liefde, de vruchten van de Geest. Vergevende de ander, verdragende elkaar, gekleed in medeleven, zo dienen wij elkaar. Geprezen is de Vader, die ons verzekerd heeft, van liefde en genade, een leven door de Geest. Wat kan ons van hem scheiden, geen leven en geen dood, wij roepen: Abba Vader, uw goedheid is zo groot. Wat kan ons van hem scheiden, geen leven en geen dood, wij roepen: Abba Vader, uw goedheid is zo groot.