Ga naar zoekveld

Gij boden rond Gods troon

Gij boden rond Gods troon, die van zijn aangezicht de weerglans verder draagt op vleugels van het licht, draagt met uw stem ons mensenlied opdat het zingt alleen voor Hem O heiligen vanouds, die ons zijn voorgegaan en alle strijd voorbij nu rond uw koning staan, uw grote koor in 't zoete licht van zijn gezicht zingt ons nu voor Ook ik zing voluit mee de glorie van de naam; met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan Dat tot het eind mijn leven lang vol van gezang om Hem mag zijn