Ga naar zoekveld

Gij boden voor Gods troon

Gij boden voor Gods troon, die van zijn aangezicht de weerglans verder draagt op vleugels van het licht, draagt met uw stem ons mensenlied opdat het zingt alleen van Hem! Gij heiligen van hier zingt met uw aardse stem hoezeer uw hart verlangt naar ’t nieuw Jeruzalem. Heft dan het hoofd en leeft voorgoed haar tegemoet. God zij geloofd! Ook ik zing voluit mee de glorie van de Naam; met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan. Dat tot het eind mijn leven lang vol van gezang om Hem mag zijn!