Ga naar zoekveld

Gij Die alle sterren houdt

Gij die alle sterren houdt, in Uw hand gevangen, Here God hoe duizendvoud, wekt Gij ons verlangen, ach, ons hart is verward, leer het op Uw lichte, hoge rijk zich richten. Want de lichten die wij zelf, aan de hemel stelden, glinst’ren in het zwart gewelf, sterren, ongetelde, al hun glans, dooft nochtans, dan is heel uw leven, door de nacht omgeven. Christus stille vaste ster, o Gij licht de lichten, waarnaar wij van her en der, onze schreden richten, geef ons moe; ’t is ons goed, U te zien getrouwe, Uw hoog rijk te aanschouwen.