Ga naar zoekveld

Gij eng'len die omhoog

Gij eng'len, die omhoog, staan voor de troon van God, of langs der wolken boog u haast op zijn gebod, meng in ons lied ook gij uw stem, tot eer van hem die ’t al gebiedt. Gij strijders voor Gods eer, al draagt gij smart en kruis, verheugt u in uw Heer, wij komen eenmaal thuis. Ons leidt zijn hand waar ‘t pad ook gaat, door goed en kwaad naar ’t Vaderland. Mijn ziel, uw lied verklank’, in vreugd en droefenis, des Heren lof en dank met al wat in mij is! Dat ied’re dag, wat God ook zendt, tot ‘s levens end hem loven mag.