Ga naar zoekveld

Gij eng'len van omhoog

Gij eng’len die omhoog, staat voor de troon van God, of langs der wolken boog u haast, op zijn gebod. Meng in ons lied ook gij uw stem, tot eer van hem die ’t al gebiedt. Gij strijders voor Gods eer, al draagt gij smart en kruis, verheugt u in uw Heer’, wij komen eenmaal thuis. Ons leidt zijn hand waar ’t pad ook gaat, door goed en kwaad, naar ‘t Vaderland. Mijn ziel uw lied verklank’, in vreugd’ en droefenis, des Heren lof en dank, met al wat in mij is. Dat ied’re dag, wat God ook zendt, tot ‘s levens end, hem loven mag.