Ga naar zoekveld

Gij zijt het Licht

Gij zijt het licht, temidden van het duister. Er straalt een ster, vol helderheid en glans. Ziedaar het Kind, gekomen voor ons allen, Gods eigen Zoon, Die ons zo teer bemint. Geen pracht, geen praal, Zijn komst was zonder luister, toch reeds een Vorst, Die voor ons overwint. Hij is Uw Heer en wil voor alle mensen een Redder zijn, nooit bent U meer alleen. Hij is uw kracht, gezonden door de Vader. Gods eigen Zoon, waarop de schepping wacht. Eens komt Hij weer, Verlosser dezer wereld, dat is Uw Heer, Die alles heeft volbracht.