Ga naar zoekveld

Glorie aan God-Medley

a. Uw ongetemde kracht verslaat de helse macht. Uw ongekende pracht vernieuwt en sterkt ons hart. Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; leer ons te doen wat U ons vraagt, vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. Wij zijn uw kerk. Heer, doe uw werk door ons Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land. Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug. Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk verschijnt. Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land. Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug. Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk verschijnt. b. Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van ’t heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn Naam en eeuwig wezen. Looft de daden groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen. Hef bazuin uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem! Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen. Opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft tot Gods eer, Hij zij geprezen c. Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt. Buig nu voor Hem en aanbid Hem. Zing hosanna voor de Heer. Vol van heerlijkheid is zijn majesteit. Breng nu ere aan de Here. Hij, de Koning komt. Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt. Buig nu voor Hem en aanbid Hem. Zing hosanna voor de Heer. Vol van heerlijkheid is zijn majesteit. Breng nu ere aan de Here. Hij, de Koning komt. Hij, de Koning komt. Hij, de Koning komt. d. Glorie aan God, glorie aan God. Glorie aan God, glorie aan God. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij ’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God, glorie aan God. Glorie aan God, glorie aan God. Kondigt het aan door de kracht van zijn naam: Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God, glorie aan God. Glorie aan God, glorie aan God. Heersen met Hem op de troon en Zijn stem spreekt van liefde, vervult ons met glorie. Heilig en vrij, alle tranen voorbij: eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding. Waardig het Lam, waardig het Lam! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer! Glorie aan God, glorie aan God. Glorie aan God, glorie aan God.