Ga naar zoekveld

Glorie aan het Lam

Glorie, glorie, glorie aan het Lam Glorie, glorie, glorie aan het Lam Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer het Lam op zijne troon. En onze stem verheffen wij tot U het Lam op zijne troon Heilig, heilig, heilig is het Lam Heilig, heilig, heilig is het Lam Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer het Lam op zijne troon. En onze stem verheffen wij tot U het Lam op zijne troon. Waardig, waardig, waardig is het Lam Waardig, waardig, waardig is het Lam