Ga naar zoekveld

God is getrouw, zijn plannen falen niet

God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen, die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand. De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden, een sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Gestes strijden en d' adem zijner lippen overmant, de tegenstand. De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten, Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten, Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land, als Gods gezant.