Ga naar zoekveld

God is trouw-Medley

a. Wat vlied’ of bezwijk, getrouw is mijn God Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot moog ’t hart soms ook beven in ‘t heetst van de strijd Zijn liefd’ en ontferming vertroosten altijd Als God mij vertroost, is ’t kruis niet te zwaar, dan ken ik geen vrees in ’t bangste gevaar, dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht en zing ik mijn psalmen in duistere nacht Ik roem in mijn God, ik juich in Zijn trouw, de Rots mijner ziel, waar ‘k eeuwig op bouw. Ik zal Hem nog prijzen in ’t uur van mijn dood dan rijst nog mijn loflied: Zijn goedheid is groot. b. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart Leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht, wakend of slapend, vervuld van Uw licht. Geef mij uw wijsheid, Uw woorden van eer, dat ik in U blijf en U in mij Heer, U als mijn Vader en ik als Uw kind dat in Uw armen geborgenheid vindt Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een burcht, als een toren van kracht, wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht Wat baat mij rijkdom of eer van een mens Bij U te wonen is al wat ik wens, Met als beloning dat ik op U lijk Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk Hemelse Koning, die ‘t kwaad overwon Als ik daar kom in het licht van Uw zon, Stralend van vreugde, getooid als een bruid Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit Stralend van vreugde, getooid als een bruid Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit c. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren. Komt allen saam’, psalmzingt de heilige Naam Loof al wat ademt de Here Lof zij de Heer met de heerlijkste naam aller namen. Christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: amen d. Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid Groot is Uw trouw, o Heer. Groot is Uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond