Ga naar zoekveld

God onze Vader

God onze Vader, Die ons ’t leven geeft zie hoe de wereld voor Uw almacht vreest Wilt Gij bewaren ’t werk van Uwe hand wilt Gij ons leiden naar ’t beloofde land Jezus, Gezalfde, Die op aarde kwam en ons verloste van der zondeban, wij willen zingen van Uw grote macht waarmee Gij redding in de wereld bracht O, Heil’ge Geest, daal in de harten neer, geef ons Uw rijkdom, schenk Uw liefde teer, zodat wij juichend wachten op die stond dat Gij, o God, op aarde wederkomt.