Ga naar zoekveld

God onzer vaad’ren

God onzer vaad’ren wiens almachtige hand de sterren leidt en ’s hemels bogen spant die ’t al bekleed hebt, wonderbaar en schoon ons dankbaar lied stijgt tot uw heil’ge troon Gij hebt vanouds in liefde ons geleid en in Uw gunst ons vaderland bevrijd. Blijf Gij de gids die onze koers bepaalt, de lamp die licht op onze wegen straalt Uw sterke arm die immer schuilplaats bood zij ons ten schild voor oorlog ramp en nood Maakt tot uw dienst ons hart voor u bereid Heer doe ons leven in gerechtigheid Versterk Uw volk in moeit’ en tegenslag voer door de nacht ons naar de grote dag Dat Uw gena en liefde ons geleid’ tot wij U loven in Uw heerlijkheid