Ga naar zoekveld

God vol vergeven

God vol vergeven, wees ons genadig, zie hoe wij leven ver van Uw licht. God vol meedogen, zie hoe wij dwalen, houd onze ogen op U gericht. Wij zijn vergeten op wie wij lijken, naar wie wij heten sinds onze doop. Wij zijn verloren wat wij bezaten, sinds wij herboren leefden van hoop. U, onze morgen, houd U niet langer, voor ons verborgen: keer bij ons weer. Wees in ons midden met Uw genade, leer ons weer bidden tot U als Heer.