Ga naar zoekveld

Gods kinderen op aarde

Gods kinderen op aarde, zij wand'len in het licht, omdat zij gerechtvaardigd zijn voor Zijn aangezicht. Zij leven Hem ter ere, Zijn naam hun lieve lust. Zij sterven in den Here, zij slapen zo gerust. Zij slapen en ontwaken, als in een ogenblik. God zal hen wakker maken, Hij waakt voor hun geluk. Zo worden zij veranderd, tot heerlijkheid en eer. Zij geven zich uit handen en leven in den Heer.