Ga naar zoekveld

Goede Herder, als wij slapen

Goede Herder, als wij slapen, heel deze nacht, waak dan over al uw schapen, heel deze nacht. Dat wij dromen zonder zorgen, veilig rusten tot de morgen, lieve God, bij U geborgen, heel deze nacht. Geef dat wij hier nooit alleen zijn, bij dag en nacht, engelen steeds om ons heen zijn, bij dag en nacht. Dat de doden bij U leven, eeuwig in uw licht geheven, allen door uw trouw omgeven, bij dag en nacht