Ga naar zoekveld

Groot is Uw naam

O, God Almachtige koning der wereld Groot is uw naam o Heer in eeuwigheid Laat alle volken uw werk en almacht loven Juichen voor u in uw heerlijkheid O, God Almachtige koning der wereld Groot is uw naam o Heer in eeuwigheid Laat toch niet varen de werken uwer handen Toon ons uw grote barmhartigheid O, God Almachtige koning der wereld Groot is uw naam o Heer in eeuwigheid Hemel en aarde verkondigen uw glorie Groot is uw naam Groot uw majesteit