Ga naar zoekveld

Grote God die mij bevrijdt

Lang heb ik de Heer verwacht totdat Hij zich voorover boog. Want Hij had mijn roep gehoord en trok mij uit de put omhoog. Hij gaf nieuwe hoop en houvast, zette mij op vaste grond, leerde mij om weer te zingen, gaf een nieuw lied in mijn mond, gaf een nieuw lied in mijn mond. Ik zal van zijn liefde spreken en van zijn rechtvaardigheid. Nooit zal ik zijn trouw verzwijgen. Grote God die mij bevrijdt, grote God die mij bevrijdt. Wanneer rampen mij omgeven en ik zie geen uitweg meer, wilt U mij dan uitkomst brengen. Kom mij snel te hulp, o Heer! Geef mij nieuwe hoop en houvast, zet mij weer op vaste grond, leer mij om te blijven zingen, geef een nieuw lied in mijn mond, geef een nieuw lied in mijn mond. Ik zal van uw liefde spreken en van uw rechtvaardigheid. Nooit zal ik uw trouw verzwijgen. Grote God die mij bevrijdt. Ik zal van uw liefde spreken en van uw rechtvaardigheid. Nooit zal ik uw trouw verzwijgen. Grote God die mij bevrijdt, grote God die mij bevrijdt.