Ga naar zoekveld

Grote God wij loven U

Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken. Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart ten allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid. Alles wat U prijzen kan, U, de eeuw’ge ongeziene. Looft uw liefd’ en zingt er van, alle eng’len die u dienen, roepen U nooit lovensmoe, heilig, heilig, heilig toe. Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen! Eeuwig blijft uw trouw bestaan, laat ons niet verloren.