Ga naar zoekveld

Grote God, wij loven U

Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken. Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid. Heer, ontferm U over ons, open Uwe vaderarmen, stort Uw zegen over ons, neem ons op in Uw erbarmen. Eeuwig blijft Uw trouw bestaan, laat ons niet verloren gaan. Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw'ge, Ongeziene, looft Uw liefd' en zingt ervan, alle eng'len, die U dienen, U nooit lovensmoe, heilig, heilig, heilig toe.