Ga naar zoekveld

Grote God wij loven U

Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert Uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid. Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft Uw liefd’ en zingt ervan. Alle engelen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe! Grote God, wij loven U, heel de wereld buigt voor U. Grote God wij prijzen Uw naam, o Heer. Heer, ontferm U over ons, open Uwe Vaderarmen, stort Uw zegen over ons, neem ons op in Uw erbarmen. Eeuwig blijft Uw trouw bestaan- laat ons niet verloren gaan. Grote God, wij loven U, heel de wereld buigt voor U. Grote God wij prijzen Uw naam, o Heer.