Ga naar zoekveld

Halleluja, de blijde toon

Halleluja, de blijde toon, halleluja, wordt nu gezongen zoet en schoon, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Dit is de grote, blijde dag, halleluja, die David in de geest voorzag, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Want onze Heer en Koning groot, halleluja, is nu verrezen uit de dood, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Die stervend ons het leven gaf, halleluja, verrees in glorie uit het graf, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Daar boven in des hemels troon, halleluja, daar zingt met ongemeen en schoon, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.