Ga naar zoekveld

Halleluja, eeuwig dank en ere - Gloria

Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, word' op aard' en in de hemel, Here, voor Uw liefd' U toegebracht! Vader, sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade; Uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot.