Ga naar zoekveld

Heden gaat heel de hemel open

Heden gaat heel de hemel open - hoelang houdt gij uw hart nog dicht? Dit kind, dat ons met vuur zal dopen, straalt in ons midden als een licht; nu wordt de vrede alom koning, de aarde is de hemel rijk - maar waar vindt deze prins een woning? Geen keizer kiest zijn koninkrijk. Maak plaats! Doe alle deuren open, houd voor de Heer uw hart niet dicht. Als onze weerstand is gebroken, dan ziet zijn rijk het levenslicht. Geen huis, geen herberg blijft gesloten, de hemel is voor Hem te klein; dit kind zal poorten openstoten - God zal op aarde koning zijn!