Ga naar zoekveld

Heer onze Heer / Hoog boven alle vragen

Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven, is uwe naam al over 't wereldrond. Uw naam o Heer, wordt overal geprezen, elk prijz' u Heer met hart- en- mond. Heer onze Heer, uw naam is ons zo heilig, uw naam Heer gaat de hele wereld rond. Wanneer ik moe, verwond, verward, vol vragen, al tastend ronddool door een bange nacht, dan weet ik: eens, eens zal de morgen dagen! U tilt me op en u vernieuwt mijn kracht. Heer til me op, hoog boven alle vragen, Heer til me op en neem me bij de hand. Als ik verval, o Heer, wil mij dan dragen, draag mij door storm en tegenwind aan land. Ik weet al ben ik vleugellam geslagen, u bent mijn licht, mijn leven en mijn lied, de Herder die zijn bange lam zal dragen, de Vader die mij kent en hoort en ziet. Heer til me op, hoog boven alle vragen, Heer til me op en neem me bij de hand. Als ik verval, o Heer, wil mij dan dragen, draag mij door storm en tegenwind aan land. Heer onze Heer, uw naam is ons zo heilig, overal zegt men ons uw liefde aan. Zie op ons neer, slechts bij u zijn wij veilig en laat ons altijd met- u- gaan. Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven, is op de aard' uw grote heil'ge naam.