Ga naar zoekveld

Heer U bent altijd bij mij - medley

Heer, U doorgrondt en kent mij mijn zitten en mijn staan. En U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend, en waar ik ook naartoe zou gaan, ik weet dat U daar bent. Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij, en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij, en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag. Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven, U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent, en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent. Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij, en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt Uw handen op mij, en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag. U bent mijn schuilplaats Heer U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben steun ik op U. Ik vertrouw op U, als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. U bent mijn schuilplaats Heer U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben steun ik op U. Ik vertrouw op U, als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind, tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind! Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat. O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat. En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht, Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind, tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind. O God, die droeg ons voorgeslacht, in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons Uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis. Gij zijt, van voor Gij zee en aard', hebt door Uw woord bereid, altijd dezelfde, Die Gij waart, de God der eeuwigheid. O God, Die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis, wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis.