Ga naar zoekveld

Heer, wijs mij Uw weg

Heer, wijs mij de weg en leid mij als een kind, dat heel de levensweg, slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt, om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg, als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is. Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend, hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; toon mij dat Christus, heel mijn weg gelopen heeft, toon mij dat Christus, heel mijn weg gelopen heeft.