Ga naar zoekveld

Heerlijk is Uw naam

Heerlijk is Uw naam, heerlijk is Uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is Uw naam, Jezus, Jezus, heerlijk is Uw naam. Heilig lam van God, heilig lam van God, dat de zonden der wereld droeg. Heilig lam van God, Jezus, Jezus, heilig lam van God. Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer, alle macht en heerlijkheid. Waardig bent U, Heer, Jezus, Jezus, waardig bent U, Heer.