Ga naar zoekveld

Heerser over alle dingen

Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van Uw liefde wil ik zingen, buigen voor Uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft Uw trouw bestaan. Uw naam weerklinkt door het heelal: 'Die was en is en komen zal.' U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden, vol verwond'ring luister ik. U schiep leven door Uw Woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt het Uw heerlijkheid. In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt U mij Uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan Uw sterke hand veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als Uw huis mijn schuilplaats is