Ga naar zoekveld

Hef je hoofd omhoog

Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt. Buig nu voor hem en aanbid hem, zing " Hosanna voor de Heer." Vol van heerlijkheid, is zijn Majesteit. Breng nu ere, aan de Here, Hij, de Koning, komt.