Ga naar zoekveld

Heft aan, verheugt u, Christ'nen, samen

Heft aan, verheugt u, Christ'nen, samen 't is God, die trouw zijn Kerk bewaart Wie 't kruis veracht, ziet zich beschamen de Heer is God en zijns is d' aard Zijn woord heeft vreed' en heil bereid van eeuwigheid tot eeuwigheid Verheft de Heer, zijn dag komt nader Een kudd', een Herder is beloofd De volken buigen zich te gader voor Jezus Christus, aller Hoofd Och, of die heildag haast verscheen dan worden aard' en hemel een