Ga naar zoekveld

Heilig, heilig, heilig

Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig, vroeg in de morgen, wordt U mijn zang gewijd. Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, drie-enig God, die een in wezen zijt. Heilig, heilig, heilig, al de heil'gen knielen, neigend hunnen kroon, voor de Koning van ’t heelal, ook de heil'ge eng'len , vallen voor Hem neder, die was en is en eeuwig wezen zal. Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig, heel de schepping prijst U, in aard' en hemel wijd. Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig, drie-enig God, die een in wezen zijt.