Ga naar zoekveld

Heilig, heilig, heilig

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, drievuldig God, die een in wezen zijt. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit. Heilig, heilig, heilig, Heer, God, almachtig, hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, drievuldig God, die een in wezen zijt.