Ga naar zoekveld

Heilige God, geprezen zij

Heilige God, geprezen zij, Uw komst door alles heen, Uw woord van alle eeuwigheid, dat tussen ons verscheen. Uw liefde, God, zo wijs en goed, wat eens in Adam viel, ons menselijke vlees en bloed, wordt leven weer en ziel. Ja, meer dan ziel en leven zijn, gegund aan bloed en vlees, God zelf zal in ons wezen zijn, de ademende Geest. Want wie voor ons gestreden heeft, alleen, man tegen man, als God én mens geleden heeft, wat niemand lijden kan. Die leidt ons door de doodsjordaan en houdt ons bij de hand, die heeft voor ons de weg gebaand, naar het beloofde land. Geprezen, God, Uw wijs beleid, de omweg van Uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.